Lifetrail Station 7 (ADA)

สถานีออกกำลังกายที่ 7 รองรับผู้ใช้งานรถเข็น จะประกอบไปด้วยแผงกิจกรรม 3 รายการ ได้แก่ กิจกรรมบริหารกล้ามเนื้อไหล่, กิจกรรมยืดเหยียดกล้ามเนื้อ และกิจกรรมบริหารความแข็งแรงและคงทนของไหล่

  • การบริหารร่างกายแบบ Overhead Press ช่วยยืดกล้ามเนื้อไหล่ เพิ่มความแข็งแรงของแขน, ไหล่ และกล้ามเนื้อหลังส่วนบน รองรับการใช้งานของผู้ที่ใช้รถเข็นได้
  • การยืดเหยียดกล้ามเนื้อครอบคลุมทั้งร่างกาย โดยการดึงเข้า-ออกของสะบัก ยืดกล้ามเนื้อหลังส่วนล่าง, คอ, สะโพก, หายใจเข้าลึกๆ และอีกมากมาย
  • การบริหารร่างกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของไหล่ ช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อมัดเล็กข้อต่อไหล่, แขน, ไหล่, ช่องท้องและกล้ามเนื้อหลังส่วนกลาง

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 316 kg
ขนาด 295 × 236 × 280 cm
จำนวนผู้ใช้งาน

3 คน

ช่วงอายุ

ผู้สูงวัย อายุ 50 ปีขึ้นไป

thTH

GET FREE CONSULTATION NOW

หากต้องการติดต่อ สอบถามหรือขอข้อมูลเพิ่มเติม สามารถกรอกแบบฟอร์มทางด้านขวามือ ทางเราจะรีบติดต่อกลับโดยเร็ว