Lifetrail Station 5

สถานีออกกำลังกายที่ 5 จะประกอบไปด้วยแผงกิจกรรม 3 รายการ ได้แก่ กิจกรรมขั้นบันได (Stair Exercises), กิจกรรมออกกำลังกายแบบ Overhead Press (Overhead Press Exercises) และกิจกรรมยืดกล้ามเนื้อและเล่นโยคะ (Standing Stretches & Yoga Exercises) สามารถเลือกมีหรือไม่มีหลังคาได้

  • การออกกำลังกายด้วยขั้นบันไดช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อสะโพกและความยืดหยุ่นในการงอสะโพก เพิ่มความแข็งแรงของขา

  • การออกกำลังกายแบบ Overhead Press ช่วยเพิ่มความแข็งแรงของแขน, ไหล่ และกล้ามเนื้อด้านหลัง โดยอุปกรณ์นี้รองรับการใช้งานของผู้ที่ใช้รถเข็น

  • การออกกำลังกายท่ายืดกล้ามเนื้อและท่าโยคะ ช่วยยืดกล้ามเนื้อส่วนล่างและเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อร่างกายส่วนล่าง

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 316 kg
ขนาด 345 × 272 × 280 cm
จำนวนผู้ใช้งาน

3 คน

ช่วงอายุ

ผู้สูงวัย อายุ 50 ปีขึ้นไป

thTH

GET FREE CONSULTATION NOW

หากต้องการติดต่อ สอบถามหรือขอข้อมูลเพิ่มเติม สามารถกรอกแบบฟอร์มทางด้านขวามือ ทางเราจะรีบติดต่อกลับโดยเร็ว