Lifetrail Station 2

สถานีออกกำลังกายที่ 2 จะประกอบไปด้วยแผงกิจกรรม 3 รายการ ได้แก่ กิจกรรมบริหารสะโพกและต้นขา (Hip Lift & Thigh Exercises), กิจกรรมวิดพื้น (Push-Up Exercises) และ กิจกรรมกระดานโยก (Wobble Board Exercises)

  • การวิดพื้นจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกายส่วนบน ในส่วนแขน หน้าอกและลำตัว สร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหลังและช่วยเพิ่มความยืนหยุ่นบริเวณแขนและไหล่

  • กระดานโยกช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของขาและสะโพก เข่า และความยืดหยุ่นของข้อเท้า ฝึกการทรงตัวและการกระจายน้ำหนักผ่านข้อต่อร่างกายส่วนล่าง พื้นผิวป้องกันการลื่นเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน

  • เสริมสร้างความแข็งแรงของเอ็นร้อยหวาย กล้ามเนื้อก้นและสะโพก และกล้ามเนื้อหลังส่วนล่าง สร้างกล้ามเนื้อขาด้านใน อุ้งเชิงกราน และกล้ามเนื้อหน้าท้อง ยืดกล้ามเนื้อที่อยู่ภายในก้นใกล้กับสะโพก มีหน้าที่รักษาสมดุลของสะโพกและช่วยให้ต้นขาเคลื่อนไหวไปยังทิศทางต่าง ๆ ได้ พื้นผิวป้องกันการลื่นเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 201 kg
ขนาด 366 × 198 × 280 cm
จำนวนผู้ใช้งาน

3 คน

ช่วงอายุ

ผู้สูงวัย อายุ 50 ปีขึ้นไป

thTH

GET FREE CONSULTATION NOW

หากต้องการติดต่อ สอบถามหรือขอข้อมูลเพิ่มเติม สามารถกรอกแบบฟอร์มทางด้านขวามือ ทางเราจะรีบติดต่อกลับโดยเร็ว