Lifetrail Station 1

สถานีออกกำลังกายที่ 1 จะประกอบไปด้วยแผงกิจกรรม 3 รายการ ได้แก่ ป้ายต้อนรับ (Welcome Sign), กิจกรรมปั่นจักรยานบริหารร่างกายส่วนล่าง (Lower-Body Cycling Exercises) และกิจกรรมยืดกล้ามเนื้อแบบ PNF (PNF Exercises)

  • ป้ายต้อนรับ เพื่อให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับวิธีใช้ LifeTrail Advanced Wellness System และวิธีการดูแลรักษาที่เหมาะสม

  • PNF (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation) เป็นเทคนิคการยืดเส้นที่ช่วยสร้างความยืดหยุ่นระหว่างข้อไหล่และเอ็นสะโพก เสริมสร้างความแข็งแรงของเอ็นและกล้ามเนื้อบริเวณไหล่ รวมไปถึงการสร้างกล้ามเนื้อบริเวณก้นและสะโพก

  • จักรยานบริหารร่างกายส่วนล่าง ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของลำตัวและขา ในขณะที่ปั่นจักรยานจะช่วยเพิ่มการไหลเวียนโลหิตไปยังกล้ามเนื้อลำตัวและร่างกายส่วนล่าง

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 203 kg
ขนาด 274 × 140 × 280 cm
จำนวนผู้ใช้งาน

2 คน

ช่วงอายุ

ผู้สูงวัย อายุ 50 ปีขึ้นไป

thTH

GET FREE CONSULTATION NOW

หากต้องการติดต่อ สอบถามหรือขอข้อมูลเพิ่มเติม สามารถกรอกแบบฟอร์มทางด้านขวามือ ทางเราจะรีบติดต่อกลับโดยเร็ว