บริการ

SERVICES

Design Services

Leka Studio u0e43u0e2bu0e49u0e1au0e23u0e34u0e01u0e32u0e23u0e2du0e2du0e01u0e41u0e1au0e1au0e2au0e19u0e32u0e21u0e40u0e14u0e47u0e01u0e40u0e25u0e48u0e19, u0e2du0e2du0e01u0e41u0e1au0e1au0e2bu0e49u0e2du0e07u0e2au0e21u0e38u0e14, u0e2du0e2du0e01u0e41u0e1au0e1au0e2bu0e49u0e2du0e07u0e40u0e23u0e35u0e22u0e19, u0e2du0e2du0e01u0e41u0e1au0e1au0e40u0e19u0e2du0e23u0e4cu0e2au0e40u0e0bu0e2du0e23u0e4cu0e23u0e35u0e48 u0e41u0e25u0e30 u0e2du0e2du0e01u0e41u0e1au0e1a Kidu2019s Club

Installation Services

u0e1au0e23u0e34u0e01u0e32u0e23u0e01u0e48u0e2du0e2au0e23u0e49u0e32u0e07u0e41u0e25u0e30u0e15u0e34u0e14u0e15u0e31u0e49u0e07u0e40u0e04u0e23u0e37u0e48u0e2du0e07u0e40u0e25u0e48u0e19u0e2au0e19u0e32u0e21 u0e40u0e04u0e23u0e37u0e48u0e2du0e07u0e40u0e25u0e48u0e19u0e19u0e49u0e33 u0e1eu0e37u0e49u0e19u0e2au0e19u0e32u0e21 u0e2au0e23u0e30u0e19u0e49u0e33 u0e1au0e48u0e2du0e19u0e49u0e33 u0e23u0e27u0e21u0e44u0e1bu0e16u0e36u0e07u0e07u0e32u0e19u0e15u0e34u0e14u0e15u0e31u0e49u0e07u0e10u0e32u0e19u0e23u0e32u0e01u0e41u0e25u0e30u0e17u0e32u0e07u0e23u0e30u0e1au0e32u0e22u0e19u0e49u0e33

Maintenance Services

u0e1au0e23u0e34u0e01u0e32u0e23u0e0bu0e48u0e2du0e21u0e41u0e0bu0e21 u0e1au0e33u0e23u0e38u0e07 u0e41u0e25u0e30u0e15u0e23u0e27u0e08u0e40u0e0au0e47u0e04u0e2au0e20u0e32u0e1eu0e41u0e1au0e1au0e04u0e23u0e2du0e1au0e04u0e25u0e38u0e21 u0e17u0e31u0e49u0e07u0e07u0e32u0e19u0e1eu0e37u0e49u0e19 u0e07u0e32u0e19u0e17u0e48u0e2du0e23u0e30u0e1au0e32u0e22u0e19u0e49u0e33 u0e07u0e32u0e19u0e2bu0e25u0e31u0e07u0e04u0e32u0e1cu0e49u0e32u0e43u0e1a u0e23u0e27u0e21u0e44u0e1bu0e16u0e36u0e07u0e2du0e38u0e1bu0e01u0e23u0e13u0e4cu0e2au0e19u0e32u0e21u0e40u0e14u0e47u0e01u0e40u0e25u0e48u0e19