46

สนามเด็กเล่นกลางแจ้ง ประกอบไปด้วยพื้น EPDM, เลนปั่นจักรยาน, เครื่องเล่นทรงตัวไม้โรบิเนีย, บ้านต้นไม้และแทรมโพลีน

Leave a Reply