45

สนามเด็กเล่นกลางแจ้ง ประกอบด้วยพื้น EPDM, เนินปีนป่ายและอุโมงลอด, เครื่องเล่นโยกเยก, เครื่องเล่นหอคอย

Leave a Reply